Administratie - E-mail sjablonen

Maak e-mailsjablonen aan voor meldingen.

U moet de sjablonen die u wilt gebruiken in de kalenderinstellingen selecteren. Dezelfde sjablonen kunnen in een onbeperkt aantal kalenders worden gebruikt.


E-mailsjabloon toevoegen

  • Knop 1 - Klik om een nieuw e-mailsjabloon toe te voegen.
Administratie - E-mail sjablonen
  • Stap 1 - Klik op om de informatie over de e-mailtemplates weer te geven.
  • Veld 2 - Wijzig de naam van de E-mail Templates.
  • Veld 3 - Selecteer de taal voor de Email Sjablonen.
  • Veld 4 - Klik op de vervolgkeuzelijst om te selecteren welk e-mailsjabloon u wilt wijzigen.
  • Veld 5 - Het onderwerp voor een email sjabloon.
  • Veld 6 - De e-mail informatie.
  • Stap 7 - Klik om het e-mailsjabloon te verwijderen.
Klik op om de informatie over de e-mailtemplates weer te geven.

Als u meerdere talen gebruikt, zorg er dan voor dat u het e-mailsjabloon voor elke taal vertaalt.wijzig de taal met knop 3.

De informatie die admins en gebruikers zien is toegevoegd met snelkoppelingen.

E-mail en SMS-bericht snelkoppelingen voor reservering: |CALENDAR_ID|, |LANGUAGE|, |CURRENCY|, |CURRENCY_CODE|, |CHECK_IN|, |CHECK_OUT|, |START_HOUR|, |END_HOUR|, |NO_ITEMS|, |PRICE|, |PRICE_TOTAL|, |START_HOUR|, |EXTRAS_PRICE|, |DISCOUNT_PRICE|, |COUPON_PRICE|, |FEES_PRICE|, |DEPOSIT_PRICE|, |PAYMENT_METHOD|, |TRANSACTION_ID|, |IP|

Snelkoppelingen naar e-mail en SMS-berichten voor reserveringsformuliergegevens: Ex als u een veld met label "Mijn veld 1" heeft is de shortcode |MY_FIELD_1|